Slider

خدمات مرکز نوآوری اقتصاد دیجیتال

فضای کار اشتراکی

ارائه‌ی تجهیزات و فضای کاری جهت استقرار تیم‌ها در مرکز

آموزش

آموزش به تیم‌های مستقر در مرکز و برگزاری دوره‌های تخصصی

معرفی تیم‌ها به سرمایه‌گذاران

جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها و تیم‌های بالقوه

حمایت‌های مادی و معنوی از استارت‌آپ‌ها

ارائه‌ی انواع خدمات و تسهیلات به استارت‌آپ‌ها

اولویت‌های فناورانه مرکز

اینترنت اشیاء
بلاکچین
واقعیت افزوده و مجازی
هوشمندسازی و نسل چهارم صنعتی
داده‌های کلان و پردازش ابری
هوش مصنوعی

درباره ما

اینوسنتر به عنوان اولین مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و با هدف حمایت و حرکت اکوسیستم استارتاپی به سمت فناوری‌های نوین تاسیس شده است. رسالت مهم این مرکز ایجاد بسترهای حمایتی از استارتاپ‌های فعال و متناظر با نیازهای ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی است. این بسترهای حمایتی را می‌توان در سه بخش آموزشی، دسترسی به خدمات دیجیتال و حمایت‌های مالی دسته‌بندی کرد. امید است با اتکا به پتانسیل جوانان کشور و حمایت‌های هوشمندانه از این پتانسیل‌ها بتوانیم درتحول دیجیتال کشور و حرکت به سمت عصر دیجیتال، نقشی پررنگ و کلیدی ایفا نماییم.

مجموعه‌های مستقر در مرکز